Handels- og medlemsbetingelser

Handels- og medlemsbetingelser for Anytime Gym gælder, når du har købt gæstetræning eller medlemskab hos Anytime Gym ApS, CVR-nr. 38163493 (“AG”, “os”, “vores”, “vi”).

Ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum én måned før, ændringen træder i kraft. Ændringer annonceres enten på vores sociale medier, pr. e-mail og/eller website. 

1. GENERELT

1.1. INDMELDELSE 

Du kan blive medlem i Anytime Gym via vores website: www.anytimegym.dk under menuen »Medlemskab og priser«.

Du har selv ansvaret for løbende at holde de stamdata, som du oplyser ved din tilmelding, opdateret igennem hele dit medlemskabsforløb hos Anytime Gym.

Et medlemskab er løbende og fortsætter indtil det opsiges ved personlig henvendelse i Anytime Gym.

Et medlemskab kan ikke opsiges pr. SMS, via kontaktformular på www.anytimegym.dk, ved telefonopkald, via sociale medier eller pr. e-mail – udelukkende ved personligt fremmøde i Anytime Gym. 

1.2. ADGANG OG ANVENDELSE 

Efter indmeldelse modtager du en velkomstmail, hvori din midlertidige adgangskode til centret fremgår.

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre.

Der pålægges kr. 500,- i gebyr ved misbrug (jf. ovenstående) af et medlemskab. 

Anytime Gym medlemskortet er personligt: hvis du mister kortet, skal du kontakte personalet i Anytime Gym, der vil sørge for, at du får et nyt, personligt medlemskort. Dette koster kr. 50,-

2. PERSONLIG TRÆNERE 

I Anytime Gym er det tilladt at benytte en personlig træner.

Alle vores personlig trænere er selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor alle henvendelser vedrørende sessioner, priser, afbud m.m. skal rettes direkte til den enkelte personlig træner. 

3. BETALING 

3.1. Betaling for medlemskab 

Alle medlemskaber og tilkøb oprettes/købes via vores website, www.anytimegym.dk.

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du medlemskontingent for indeværende måned. Ved oprettelse modtager du SMS med link til autorisation af dit betalingskort.

Melder du dig eksempelvis ind den 18. august, skal du betale for resten af august. Fremadrettet bliver medlemskontingent trukket per den første i måneden.

Alle opdaterede priser kan ses på www.anytimegym.dk under menuen »Medlemskab og priser«.

 3.2. Manglende betaling 

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemskab blive spærret. Herved vil du ikke kunne tjekke ind i et center med dit kort.

Ved manglende betaling forbeholder vi os retten til at påbegynde rykkerprocedure. 

Skifter du betalingskort, der bruges til løbende betaling af medlemskab i Anytime Gym, har du selv ansvaret for at kontakte Anytime Gym og informere om dette. 

Anytime Gym forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkassofirma, samt at rapportere gæld til RKI (Ribers Kredit Information). RKI er et register over dårlige betalere: privatpersoner såvel som virksomheder. RKI registret ejes og drives af Experian.

Medlemskortet vil først blive aktiveret igen, når det skyldige beløb er blevet betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation for betalingen.

Medlemskabet kan ikke opsiges, ændres eller sættes i bero, hvis der forefindes en manglende betaling. 

4. OPSIGELSE 

Ønsker du at opsige dit medlemskab hos Anytime Gym, skal det ske via personligt fremmøde i Anytime Gym.

Du kan ikke opsige dit medlemskab via SMS, kontaktformular på www.anytimegym.dk,  telefonopkald, e-mail eller via vores sociale medier.

En opsigelse er gældende fra den dag, medlemmet har meldt sig personligt ud til personalet i Anytime Gym.

Opsigelsesperioden er løbende måned plus én måned. Dit medlemskab ophører derfor først ved udløbet af den indeværende måned plus den næste måned.

5. BERO 

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i bero i en periode, hvilket betyder, at du ikke betaler for at være medlem i denne periode. Når et medlemskab er i bero, mister du alle dine medlemsrettigheder og adgang til Anytime Gym indtil pausen ophører. Er dit medlemskab i bero, vil opsigelsesperioden ved udmeldelse gælde fra den dato dit bero ophører.

Beroperioden er på maks seks (6) måneder, og koster et engangsgebyr på kr. 50,-

Beroperioden kan forkortes if. til det aftalte – mød op i centret, og tal med personalet.

For at sætte dit medlemskab i bero skal du møde personligt op i Anytime Gym, og kontakte og informere personalet herom.

Dit medlemskab fortsætter automatisk igen, når beroperioden udløber. 

6. BRUD PÅ REGLER OG BETINGELSER 

6.1. I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller regler, kan Anytime Gym til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning. 

6.2. Centerets regler

· Anytime Gym’s regler og personalets anvisninger skal altid følges.

· Maskiner og grej skal behandlet med respekt, lægges på plads efter brug og rengøres.

· Al træning skal ske i træningstøj.

· Det er ikke tilladt at opholde sig i centret med banderelateret beklædning.

· Du skal fjerne alle skiver fra maskiner, når du er færdig med brug af maskinen.

· Du skal sætte grej på plads, når du er færdig med brug af grejet.

· Du skal fjerne alle skiver fra stænger, sætte dem på plads på holderne, når du er færdig med at
  bruge disse.

· Salg af doping i centeret medfører politianmeldelse. 

6.3. Ophold i Anytime Gym uden at være medlem

Hvis du opholder dig i Anytime Gym uden at være medlem, forbeholder vi os retten til at bortvise og udelukke dig fra Anytime Gym. 

6.4. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning hos Anytime Gym. Anytime Gym tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Dansk erstatningsret følges på dette område. 

6.5. Værdigenstande

Anytime Gym anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Anytime Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade på ejendele. 

7. FORTRYDELSESRET 

Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §1.1.

Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber.

Ved køb af løbende medlemskab (købt på www.anytimegym.dk) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug. 

Handels- og medlemsbetingelser er senest opdateret april 2023.